Ons dorp

1571

Albergen al in 1571 op de wereldkaart

Uit het Theatrum Orbis Terrarum (de eerste moderne atlas) van Ortelius van 1571 (Koninklijke Bibliotheek)

Het Theatrum Orbis Terrarum wordt beschouwd als de eerste moderne wereldatlas, dat wil zeggen een boek dat in een zekere oplage bij een uitgever verscheen en kaarten bevatte van gelijk formaat, die speciaal voor die uitgave waren gemaakt. Later zijn daar ook nog de landbeschrijvingen aan toegevoegd.

1573

Klooster Albergen keer op keer geplunderd

Kloosters hebben veel te lijden in de Tachtigjarige Oorlog. De schade die is toegebracht aan het Antoniusklooster in Albergen is nauwkeurig bijgehouden. Uit het archief van het klooster blijkt dat de geuzen maar zeker ook de Spaansgezinde troepen plunderen, afpersen en martelen niet uit de weg gaan ook al hebben ze te maken met geestelijken.